Reklamace

Pro nahlášení či informování se o reklamacích využijte e-mail: svoboda@vakkos.cz

 

Zašlete nám údaje nutné k vaši identifikaci a podrobně popište případnou závadu či žádost. Budeme Vás obratem kontaktovat (běžně do 24 hodin v pracovní dny).

 

Vzor e-mailu:


Vaše jméno:

Váš e-mail:

Telefonní číslo:

Číslo faktury / Číslo reklamace:

Popis reklamace:

 

Pokud jste se rozhodli nepoužít e-mail, můžete nám zboží poslat nebo osobně přinést na naši provozovnu. Prosíme Vás, abyste nás předem telefonicky kontaktovali. Při zaslání je vždy nutné dodat daňový doklad nebo vyplněný záruční list a podrobný popis závady. Při nedodání patřičných dokumentů pro identifikaci zákazníka a závady bude započato reklamační řízení až po dodání všech nutných dokladů.

 

Reklamované zboží můžete zaslat na adresu:

 

VAKKOS vzduchotechnika s.r.o.
Vojnova 176
375 01 Týn nad Vltavou