- Zakázkové plazmové pracoviště v naší firmě umožňuje přesné tvarové dělení kovových materiálů na CNC řízeném pálicím stroji.

 

- Síla páleného materiálu 0,8 až 12 mm.

- Maximální rozměr polotovaru – plech 2000 x 1400 mm.

- Vysoká přesnost řezaného tvaru a malá drsnost řezné plochy.

- Maximální úkos řezné plochy 4°.

- Možnost řezat uhlíkové, nízko a vysokolegované oceli a barevné kovy měď a hliník.

- Tvar pálené součásti je zpracováván na CAD pracovišti, dle zadaného technického výkresu,       nebo podle zadání v elektronické podobě (ve formátech DWG a DXF) .

 

 

 

Software pro tvorbu CNC programů na dělení materiálu pomocí plazmových řezacích strojů. Software je specializován na vzduchotechniku a potrubí pro odsávání.